Filosofia

 

Segons RIFKIN, en els seus últms dos llibres (La tercera revolucio industrial i la societat del cost marginal zero) cada vegada que hi ha una confluencia de innovacions en materia energètica i de mitjans de informacio i comunicació, s' ha produit el que els historiadors anomenen una revolució Industrial. 

La primera, iniciada durant la segona meitat del segle XVIII a el Regne Unit, i fins mitjans del segle XIX, es produeixen grans cambis econòmics, tecnològics i socials produits, entre altres motius, per innovacions radicals com ara la màquina del vapor de James Watt, incrementant la capacitat de producció d' una forma espectacular. La presencia cada vegada mes intensiva de la impremta i de la premsa escrita també accelera la transmisió de inofrmació. 

La segona revolució industrial es produeix entre finals del segle XIX i principis del XX. Aquí tornen a ser determinants altres innovacions també radicals com el motor de combustó i l' us intensiu del petroli. L' aparició de noves eines de comunicació com el telèfon, ràdio i més tard la televisió, tornen a accelerar la capacitat productiva i la capacitat de transmisió de infomació. 

RIFKIN considera que actualment es produeix una situació similar a les dues anteriors revolucions. L' aparició de l' energia renovable combinada amb el potencial de internet mantenen en cmú la seva generació descentralizada i distribuïda, a la vegada que encongeix el temps i l' espai. A principis del segle XXI es possible la generació local tant d' energia com de informació i compartirla per mitjà de la xarxa amb la resta de població.

 La naturalesa distribuida, tant de les energies renovables com de internet requereixen de mecanismes colaboratius (no gerarquics) de control i comandament. La propietat de la informació queda eclipsada per la confiança colectiva. Aquesta fase de transparencia total es determina perque la aportació de informació no deprecia els actius particulars si no que aprecia a tots els participants conectats a la xarxa, concebuts com a nodes en la búsqueda d' un objectiu comú. L' empresa vertical e intramurs, tal com la coneixem, desapareix per una altre d 'oberta i transparent i conectada en xarxa. En definitiva, el poder lateral.

 On encaixa vanAPEDAL? Dels cinc pilars presentats per RIFKIN, el cinquè ens parla de la transició de l' actual flota de transports contaminants cap a vehícles de motor elèctric amb alimentació en xarxa i/o amb piles de combustible. En definitiva, l' ús de la menor energía possible per trasnportar la major quantitat de mercaderies. Desde vanAPEDAL creiem rotundament que actualment la cargobike es el mecanisme millor posicionat per a la distribució logística de la última milla en centres de grans ciutats amb un cost energètic total molt baix, desde la fabricació passant per el servei i acabant pel manteniment i reciclatge.